Kategori 1 anlegg

Norsk Protein har 2 kategori 1 anlegg

Anleggene ligger i Balsfjord og på Hamar. I tillegg har Norsk Protein flere omlaststasjoner for kategori 1 materiale, disse er lokalisert ved våre anlegg på Mosvik og på Grødaland, på Sandeid og i Surnadal.
Kategori 1 anleggene mottar i hovedsak kategori 1 og kategori 2 materiale. Dersom transportavstandene tilsier det kan også kategori 3 materiale bli levert til et kategori 1 anlegg. Derfor mottar f.eks. Balsfjord anlegget alle tre kategorier råvarer fra de nordligste fylkene. Norsk Protein mottar ikke kjæledyr.
Kategori 1 anleggene produserer utelukkende kategori 1 produkter. Det vil si at i henhold til regelverket skal alle produkter fra et kategori 1 anlegg gå til forbrenning. Kjøttbeinmel forbrennes i sementindustrien, fettet erstatter fyringsolje dels internt på våre anlegg, dels hos eksterne kunder.
Prosessen på et kategori 1 og 2 anlegg er lik den prosessen som foregår på kategori 3 anleggene, men produktene får en annen anvendelse.
 

Styringssystem

Norsk Protein har innarbeidet et felles databasert styringssystem for alle avdelingene.

Styringssystemet tar utgangspunkt i prosessbeskrivelsen som du kan se her: Flytskjema

2020 © Norsk Protein AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Norsk Protein AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@norskprotein.no

Personvernerklæring