Kvalitetsprodukter

Fôrprodukter produseres kun av kategori 3 materiale

Norsk Protein sine fôrprodukter produseres utelukkende av veterinærgodkjente råvarer (kategori 3 materiale).
Internkontroll, egenkontroll, ISO godkjennelse

Analyser
Hvert parti analyseres for innhold av salmonella før utlevering.
Det tas ukentlige prøver av kjemisk innhold i kjøttbeinmelet.
Gjennom vår egenkontroll analyseres animalsk fett rutinemessig for innhold av frie fettsyrer.
3 ganger pr år tas omfattende analyser av animalsk fett.

Kjæledyrfôr

Norsk Protein produserer ulike produkter til kjæledyrfôr.

Norsk Protein kan nå tilby lammemel og svinemel som fôr til kjæledyr.
Som for alle våre fôrprodukter produseres kjæledyrfôr utelukkende av kategori 3 materiale.
Link til Produktdatablad

Pelsdyrfôr

Norsk Protein leverer kjøttbeinmel til pelsdyrfôr
Link til Produktdatablad.

Animalsk fett

Animalsk fett produseres av veterinærgodkjent råstoff (kategori 3 materiale).

Animalsk fett kan benyttes som fôrvare til produksjon av svinefôr og fjørfefôr.
Etter sterilisering presses den steriliserte massen slik at fettet presses fra presskakene.
Fettet går deretter gjennom en renseprosess som består av mekanisk rensing, dekantering og sentrifugering. Fettet tilsettes antioksidant før lagring og utlevering.
Før utlevering analyseres fettet for innhold av frie fettsyrer.
Basis kvalitet for animalsk fett:
FFA: 6% -9%
Vann: < 0,5%
Smuss: < 0,15%

Fettet har et smeltepunkt på 38 gr C og må derfor oppbevares på isolerte tanker med varmesløyfe.
Se forøvrig: Produktdatablad for mer informasjon.
 

2020 © Norsk Protein AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Norsk Protein AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@norskprotein.no

Personvernerklæring