Fôr og gjødsel

Kategori 3 fabrikkene behandler veterinærgodkjente animalske biprodukter og produserer fett- og proteinprodukter for anvendelse i produksjon av fôr og gjødsel.

Bioenergi

Bioenergi produseres på våre Kategori 1 anlegg . Råvarene består av Kategori 1 råvarer, kassater og SRM fra slakteriene.

Innsamlingsordning

Vi driver en innsamlingsordning for døde dyr som dekker størsteparten av Norge.

Innsamlingsordning

Vi driver en innsamlingsordning for døde dyr som dekker størsteparten av Norge.

Fôr og gjødsel

Kategori 3 fabrikkene behandler veterinærgodkjente animalske biprodukter og produserer fett- og proteinprodukter for anvendelse i produksjon av fôr og gjødsel.

Bioenergi

Bioenergi produseres på våre Kategori 1 anlegg . Råvarene består av Kategori 1 råvarer, kassater og SRM fra slakteriene.

2020 © Norsk Protein AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Norsk Protein AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@norskprotein.no

Personvernerklæring