Fakturaadresse:

Norsk Protein AS
Fakturamottak
Postboks 40
4064 STAVANGER

VIKTIG! Faktura skal være tydelig merket med de initialene du får ved bestilling.

Norsk Protein har felles fakturamottak.

Alle faktura som sendes til oss blir skannet inn og sendt elektronisk til mottaker for godkjenning.
For at det skal kunne sendes til riktig mottaker er det viktig at fakturaen merkes med riktig initialer. Denne skal du få ved bestilling.

2019 © Norsk Protein AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Norsk Protein AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 62 55 00 40 | firmapost@norskprotein.no

Personvernerklæring