01-07-2016

Daka Denmark AS kjøper 10% av aksjene i Norsk Protein AS

Nortura SA og KLF skrev i dag under en avtale som medfører at Daka Denmark tar over 10% av aksjene i Norsk Protein AS.  Nortura har solgt 8% av aksjene og KLF 2% av aksjene.  Det betyr at Nortura vil eie 67%, KLF 23% og Daka 10% av aksjene i Norsk Protein AS.

Hovedaksjonær i Daka er det tyske firmaet SARIA group.  De eier 51% av aksjene. De resterende aksjene eies av dansk kjøttindustri.  SARIA group er en av de to største aktørene innenfor mottak av proteinråstoff fra den europeiske kjøttindustrien.

 

Tilbake

2019 © Norsk Protein AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Norsk Protein AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 62 55 00 40 | firmapost@norskprotein.no

Personvernerklæring