21-02-2012

Firmafakta Rapport

Kredittopplysningen AS har utarbeidet en økonomisk rapport om oss.

Firmafakta rapporten viser Norsk Protein sin økonomiske utvikling siste 3 årene, oppdatert pr. 16.2.2012 .
Datagrunnlaget for produksjon av denne rapporten er basert på data hentet fra offentlige registere og Proff(tm) Forvalt
Utenom selskapsinformasjon, finner du også mye regnskapsinformasjon.

Rapporten kan du lese ved å laste den ned her: Firmafakta Rapport 

Tilbake

2019 © Norsk Protein AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Norsk Protein AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 62 55 00 40 | firmapost@norskprotein.no

Personvernerklæring