Norsk Protein AS

Er en bedrift som tar imot biprodukter fra slakterier og skjærebedrifter, kassater og døde dyr. Etter gjeldende regelverkverk i Norge og EU, videreforedler vi disse til kjøttbeinmel og animalsk fett.

Denne produksjonsprosessen av proteinråstoffer til husdyrfôr og risikoråstoff til kjøttbeinmel og fett, er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004 for alle avdelingene.  Dette betyr kontinuerlig fokus på miljø og kvalitet og forbedringer i hele produksjonsprosessen.

HMS rapport

Rapporten kan du åpne i et nytt vindu, ved å klikke her:  HMS rapport

Historien om oss.

En kort sammenstilling av destruksjonsbransjens senere historie

Destruksjonsbransjen besto inntil 1970 årene av en rekke små anlegg eid av slakterier og private aktører. Utover 70- og 80 tallet minket antallet anlegg betraktelig og i 1990 var det igjen fire aktører med 7 anlegg. Dette var Gudmundsen eiendom med Norsk Fett og Limindustri avd. Fredrikstad, Norsk Fett og Limindustri avd. Dømmum og Fisklim og Forstoff i Orkanger. Ringstad hadde Ringstads Farming på Stranda og bygde i 1991 Trønderprotein i Mosvik. Imerslund hadde Hedmark Protein på Hamar. Agro Fellesslakteri hadde anlegg på Grødaland og i Sandeid.
I 1995 ble Norsk Fett og Limindustri avd. Dønnum nedlagt.

Norsk Kjøtt kjøpte i 1997 Ringstads Farming AS, Trønderprotein AS og Hedmark Protein AS og Norsk Protein AS ble etablert. Agro Fellesslakteri skilte ut sine to anlegg til et eget selskap i 1999, Rogaland Protein AS. I 2000 kjøpte Norsk Kjøtt Gudmundsen Eiendom AS sine to anlegg. 2001 ble Rogaland Protein AS fusjonert inn i Norsk Protein. Gudmundsen Eiendom ble samme år kjøpt av Norsk Protein og ble drevet som et datterselskap inntil 01.01.2002 da selskapet ble fusjonert med Norsk Protein AS.

Det var nå en aktør igjen i destuksjonsbransjen i Norge. I mars 2004 ble Norsk Protein AS avd. Balsfjord åpnet. Norsk Protein AS avd. Sandeid blir nedlagt 24 mars 2006.

 I mai 2006 starter siste trinn i omorganiseringen i Norsk Protein, med byggestart av anlegget på Trehørningen , Hamar.
Anlegget består av 2 fabrikker. En kategori 1 fabrikk og en kategori 3 fabrikk med 2 linjer. Første byggetrinn, kategori 3 fabrikken står ferdig høsten 2007. Når produksjonen kommer igang, i september, blir gamle fabrikken på Imerslund lagt ned.
Kategori 1 fabrikken står ferdig i mars 2008 og innen utgangen av samme måned legges anleggene i Fredrikstad og Stranda ned.

Med dette er foreløbig siste omorganiseringen av Norsk Protein over. Vi har nå 5 fabrikker fordelt utover hele Norge. 2 fabrikker på Hamar, og 1 fabrikk i Mosvik, Balsfjord og Grødaland.  Les mer om våres fabrikker ved å gå inn på Produksjonssteder i menyen til venstre.

I tillegg til disse fabrikkene har vi også omlastningsstasjoner for bedre utnyttelse av transporten av kategori 1 og 2 materielle til Hamar.  Disse omlastningsstasjonene er godkjent av Mattilsynet og ligger i Mosvik, Grødaland, Sandeid og Surnadal.
 

 

2019 © Norsk Protein AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Norsk Protein AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 62 55 00 40 | firmapost@norskprotein.no

Personvernerklæring