ISO sertifisering

Norsk Protein AS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO14001

Sertifiseringen gjelder for "Videreforedling av proteinråstoffer fra norske slakte- og skjærebedrifter til husdyrfor og risikoråstoff til kjøttbeinmel og fett" på alle avdelingene.

Dette betyr kontinuerlig fokus på miljø og kvalitet og forbedringer i hele produksjonsprosessen.

Sertifikatet kan du se her: Sertifikat

 

HACCP

HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Point. Norsk Protein bruker HACCP for å sikre at alle helsefarer som utgjør en risiko for mattryggheten er kjent, forebygget, eliminert eller redusert til et akseptabelt nivå.

 

2020 © Norsk Protein AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Norsk Protein AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@norskprotein.no

Personvernerklæring