Organisasjon

Norsk Protein er et selvstendig aksjeselskap som eies av hele slakteribransjen i Norge.
Her finner du vårt organisasjonskart:
Organisasjonskart Norsk Protein

Vi eies av Nortura BA 67%, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund 23% og DAKA 10%

2020 © Norsk Protein AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Norsk Protein AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@norskprotein.no

Personvernerklæring