Visjon og forretningsidé

 

Visjon

Ressursvennlig gjenvinning - trygge produkter

 

Forretningsidé

Norsk Protein skal være en sikker og lønnsom gjenvinningsbedrift for proteinråstoff.
Norsk Protein skal optimalisere råstoffverdien med fokus på reduksjon av transport-, energi- og andre driftskostnader pr. kg mottatt råstoff, samt arbeide aktivt for best mulig priser for ferdigproduktene.
 

 

2020 © Norsk Protein AS

Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller
avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.

Norsk Protein AS, Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Telefon: 917 71 400 | firmapost@norskprotein.no

Personvernerklæring